Voorwaarden

Door gebruik te maken van SpanjeAdvertenties en door plaatsing van een advertentie in een van de (sub)rubrieken, gaan de gebruiker en adverteerder akkoord met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op SpanjeAdvertenties.

Termen:
Advertentie: is op onze website geplaatste informatie bestaande uit foto’s, omschrijving, bijzonderheden en bedrag waarmee goederen en/of diensten worden aangeboden of gevraagd.
Adverteerder: diegene die een advertentie plaatst wordt adverteerder genoemd.
Gebruiker: diegene die onze website bezoekt en advertenties bekijkt en/of op reageert wordt gebruiker genoemd.
Overeenkomst: wanneer adverteerder en gebruiker samen zijn gekomen wordt gesproken van een overeenkomst. SpanjeAdvertenties is slechts een tussenstop tussen beide partijen en heeft verder niets met de totstandkoming van een eventuele overeenkomst te maken en kan hier ook niet aansprakelijk voor worden gesteld.
Persoonsgegevens: wanneer een adverteerder een advertentie plaatst worden persoonsgegevens gevraagd zoals naam, adres, e-mail en telefoonnummer. Deze gegevens worden door SpanjeAdvertenties nergens voor gebruikt tenzij wij communicatie of een nieuwsbrief willen versturen.

1.1 Plaatsing advertentie(s)
Wanneer men op onze website een advertentie plaatst komt een overeenkomst tot stand tussen de adverteerder en SpanjeAdvertenties. In het geval van een betaalde advertentie gelden de tarieven die vermeld staan bij de daarbij horende rubriek. Tevens gelden er gedragsregels wanneer de adverteerder een advertenties plaatst. De advertentie wordt gedurende een op de website aangegeven duur geplaatst waarna deze verlengt of verwijdert kan worden door de adverteerder of door SpanjeAdvertenties.

1.2 Inhoud advertentie
De adverteerder zorgt ervoor dat de inhoud van de door hem/haar geplaatste advertentie correct is en opgesteld volgens onze gedragsregels. Mocht er sprake zijn van een advertentie die niet aan onze gedragsregels voldoet, dan kan deze zonder mededeling vooraf verwijderd worden door SpanjeAdvertenties. Advertenties moeten met Spanje te maken hebben anders worden deze meteen verwijderd.

SpanjeAdvertenties behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen teksten, foto’s en links naar externe websites en e-mails in geplaatste advertenties aan te passen of te verwijderen mochten deze niet voldoen aan onze gedragsregels of als er gegronde klachten over zijn gekomen.

1.3 Betalingen
Het plaatsen van advertenties op SpanjeAdvertenties is voor zowel particulieren alsook bedrijven gratis in alle beschikbare rubrieken en subrubrieken. Mocht een adverteerder willen dat een door hem/haar geplaatste advertentie gedurende een bepaalde tijd extra opvalt dan kan dat tegen een kleine vergoeding als “Top Advertentie”.

Betalingen geschieden altijd via het internationale vertrouwde en veilige betalingssysteem PayPal waarbij men kan betalen door gebruik te maken van de eigen persoonlijke PayPal account of door middel van het invullen van de credit-card gegevens. SpanjeAdvertenties geeft geen restitutie van reeds betaalde bedragen indien een advertentie vanwege schending van de gedragsregels verwijderd of aangepast dient te worden.

1.4 Aansprakelijkheid
SpanjeAdvertenties is niet aansprakelijk voor eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit een geplaatste advertenties op de website. De adverteerder vrijwaart SpanjeAdvertenties bij plaatsing van een advertentie tegen alle aanspraken van derden. Alles wat geplaatst wordt op SpanjeAdvertenties wordt geplaatst door de gebruikers zelf en valt buiten de aansprakelijkheid van het SpanjeAdvertenties team welke niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor eventueel misbruik of fouten in de foto’s, afbeeldingen en/of teksten. Deze zijn uitsluitend de verantwoording van diegene die de advertenties geplaatst heeft. Eventuele problemen bij een overeenkomst tussen adverteerder en gebruiker zijn geen verantwoordelijkheid van SpanjeAdvertenties die slechts als bemiddelaar optreed.

1.5 Persoonsgegevens
Bij aanmelding op SpanjeAdvertenties worden persoonsgegevens gevraagd zoals naam, een e-mail adres en een wachtwoord. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Mocht u echter hebben gehandeld in strijd met onze voorwaarden en regels, dan kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde instanties zoals politie, justitie of opsporingsinstanties om zo indien nodig te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Wij kunnen uw e-mailgegevens eventueel gebruiken om u gericht informatie te zenden, hetzij over onze website of zusterwebsites of eventuele nieuwsbrieven om u zo op de hoogte te houden over onze activiteiten. Wij zullen echter nooit misbruik maken van uw persoonsgegevens.

1.6 Materiaal
Al het materiaal zoals foto’s, afbeeldingen, teksten en links die geplaatst worden door de gebruikers van SpanjeAdvertenties wordt bewaard en opgeslagen op de servers van de webhosting van SpanjeAdvertenties. Op geen enkele wijze zal het door de gebruikers geplaatste materiaal door SpanjeAdvertenties gebruikt worden voor andere doeleinden, tenzij in de eigen nieuwsbrieven of blog.

1.7 Sociale Netwerken
Het door de gebruikers geplaatste materiaal op SpanjeAdvertenties wordt automatische gedeeld met de sociale netwerken Facebook, Twitter en Google+. Mochten er in de toekomst nog eventuele nieuwe en interessante sociale netwerken bijkomen dan kan en mag SpanjeAdvertenties ook hiernaar doorlinken.

GEDRAGSREGELS

Door te adverteren op deze website, ga je ermee akkoord dat dit is conform onderstaande regels.

Wij behouden ons het recht voor iedere advertentie te wijzigen die in overtreding is met onze richtlijnen om misbruik te voorkomen en de inhoud geschikt te houden voor ons publiek. Dit gaat om personen van alle leeftijden, rassen, religie en nationaliteiten. De te plaatsen advertenties moeten iets te maken met Spanje. Alle advertenties die niet voldoen aan onze richtlijnen kunnen zonder nader bericht verwijderd worden.

Door een advertentie te plaatsen op onze website ga je akkoord met de volgende stelling:

Ik neem de volledige verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties die ik op deze website plaats. Ik zal de eigenaar van deze website niet aansprakelijk stellen voor enige schade of verlies voor mezelf of anderen die direct of indirect wordt veroorzaakt door de advertenties die ik op deze website plaats.

Door een advertentie te plaatsen op deze website ga je verder akkoord met de volgende richtlijnen:

Beledigende of anderszins ongewenst taalgebruik is niet toegestaan. Advertenties die in strijd zijn met deze regel kunnen direct en zonder verder bericht worden verwijderd. Indien het een betaalde advertentie betreft zullen de kosten niet vergoed worden.

Racistische, haatdragende of anderszins kwetsende reacties zijn niet toegestaan.

Geen promotie-activiteiten die niet zijn toegestaan binnen de geldende wetgeving.

Iedere advertentie die vooral bedoeld is om te testen, als grapje bedoeld is of op een andere manier oneerlijk of niet serieus bedoeld, kan verwijderd worden.

De beoordeling van de advertenties op het voldoen aan de richtlijnen, zal op zorgvuldige en discrete wijze plaatsen.

Hartelijk dank voor uw begrip.

Advertentie